Esfondrament de la volta de canó de l’Església encara malmesa pels incendis de la Guerra