Arran de la Desamortització de Mendizabal comença el procés d’exclaustració del Monestir.