El Monestir és ocupat per les tropes franceses durant la Guerra del francès, el converteixen en hospital militar