Guifré II, comte de Barcelona, és enterrat a la necròpolis adjacent al Monestir